Fundacja z Innej Bajki jest organizacją pozarządową, która powstała z ogromnej chęci działania na rzecz dzieci i młodzieży, by wspierać ich rozwój, propagować ideę świadomej edukacji, wyrównywać szanse życiowe dzieci i młodzieży by sytuacja materialna nie stanowiła bariery w dostępie do rozwoju i edukacji, pomagać osobom z niepełnosprawnością.

W sercu naszych działań dostrzegamy 5 obszarów: świadoma edukacja, rodzicielstwo bliskości, zmiana otoczenia i wyrównywanie szans. Chcemy inicjować zmiany w sposobie wychowania dziecka w oparciu o filozofię rodzicielstwa bliskości, opartą na szacunku do dziecka, zgodną z jego potrzebami.   Chcemy budować rzeczywistość wolną od ograniczeń i stereotypów. Siedzibą naszej fundacji jest Świdnica i to głównie tu organizujemy nasze akcje.

Dokumenty fundacji