Fundacja z Innej Bajki jest organizacją pozarządową, która powstała z ogromnej chęci działania na rzecz dzieci i młodzieży. Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci, propagowanie idei świadomej edukacji, wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży by sytuacja materialna nie stanowiła bariery w dostępie do rozwoju i edukacji, a także pomaganie osobom z niepełnosprawnością.

W sercu naszych działań dostrzegamy 4 obszary: świadoma edukacja, rodzicielstwo bliskości, zmiana otoczenia i wyrównywanie szans. Naszą misją jest inicjowanie zmian w sposobie wychowania dziecka w oparciu o filozofię rodzicielstwa bliskości, opartą na szacunku do dziecka, zgodną z jego potrzebami.  Chcemy budować rzeczywistość wolną od ograniczeń i stereotypów. Siedzibą naszej fundacji jest Świdnica i to głównie tu organizujemy nasze akcje.

dobregodnia