Konferencja Świadoma Edukacji to wydarzenie rokroczne, które odbywa się offline i organizowane na początku roku szkolnego. Dlaczego wtedy? By stało się siłą napędową do zmian oddolnych w szkołach. Razem budujemy świadomość o alternatywach dla obecnego systemu edukacji.

Wierzymy w indywidualny potencjał każdego dziecka, dlatego pragniemy edukacji opartej na szacunku i współpracy, gdzie każde dziecko może uczyć się we własnym tempie, rozwijać się zgodnie ze swoimi rozwojowymi potrzebami i możliwościami. 

Wychowanie dzieci szczęśliwych i świadomych powinno być celem każdej szkoły. Te z kolei, kiedy idą w dorosłość dużo lepiej radzą sobie z trudnościami i dzielnie stawiają im czoła.

Chcemy dzielić się wiedzą na temat alternatywnych metod nauczania, koncentrować się na propagowaniu najlepszych praktyk, inspriować do zmian, by poprawiać jakość edukacji dzieci już od wczesnego etapu rozwoju, tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Nasze działania mają wspierać i szkolić osoby pracujące z dziećmi, tak by w sposób otwarty odpowiadały na potrzeby dzieci w różnym wieku i z różnych środowisk.

W istocie by przygotować i wychować dzieci, należy wziąć pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w świecie i system edukacji dostosować do tych właśnie zmian.