Dane fundacji

Darowizny na cele statutowe

Fundacja Z Innej Bajki
ul. Długa 33
58-100 Świdnica

KRS 0000848552
NIP 8842802520
REGON 386495608

e-mail: fundacja@zinnejbajki.org

Przekaż swój datek na konto ogólne fundacji:

Fundacja Z Innej Bajki

mBank S.A.
86114020040000310280314992

Tytułem „Darowizna na cele statutowe”