Idealnie rodzice nie istnieją. Jednak obecność i bliskość rodzica jest podstawą harmonijnego rozwoju dziecka. Nasz stosunek do dziecka ma decydujący wpływ na jego rozwój społeczny i emocjonalny. A filozofia wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości polega na budowaniu trwałej więzi emocjonalnej poprzez uważne obserowanie dziecka i reagowanie na jego potrzeby. Opiera się przede wszystkim na partnerstwie, wzajemnych potrzebach, emocjach i przywiązaniu.

Chcemy wspierać rodziców w kształceniu kompetencji rodzicielskich by mieli szansę wychować szczęśliwego człowieka, zdolnego do akceptacji i świadomego przeżywania emocji, rozumienia własnych potrzeb, budowania trwałych relacji.