Każde dziecko jest wyjątkowe, każde ma ogromny potencjał, ale nie każde ma możliwość rozwijać swój talent i pasje. Dlatego w sercu naszych działań będziemy dążyć do maksymalnego wyrównywania szans edukacyjnych, rozwojowych i życiowych by zminimalizować. Chcemy tworzyć dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju i edukacji. By każde dziecko mogło się rozwijać we własnym tempie i w pełni wykorzystywać swój potencjał.Do naszych akcji włączamy rodziców, kadrę pracującą z dziećmi oraz samorząd.