Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu. – Maria Montessori
Wierzymy w indywidualny potencjał każdego dziecka, dlatego pragniemy edukacji opartej na szacunku i współpracy, gdzie każde dziecko może uczyć się we własnym tempie,  rozwijać się zgodnie ze swoimi rozwojowymi potrzebami i możliwościami. Chcemy dzielić się wiedzą na temat alternatywnych metod nauczania, koncentrować się na propagowaniu najlepszych praktyk, inspriować do zmian by poprawiać jakość edukacji dzieci już od wczesnego etapu rozwoju, tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Nasze działania mają wspierać i szkolić osoby pracujące z dziećmi, tak by w sposób otwarty odpowiadały na potrzeby dzieci w różnym wieku i z różnych środowisk.